მათ კამერა დააყენეს და გადაიღეს მოვლენა, რომელიც სისხლს გაგიყინავთ!..


მათ კამერა დააყენეს და გადაიღეს მოვლენა, რომელიც სისხლს გაგიყინავთ!..

იშრომა alfa, 9-08-2015, 14:05


[desktop][/desktop]